fbpx

5 trender från Reuters digitala medierapport

Under gårdagen släppte Reuters Institute sin årliga rapport som kartlägger trender för digitala nyhetsmedier. Årets rapport bjuder på flera intressanta trender, både globala och nationella. Här nedan har vi valt ut och sammanfattat de fem mest intressanta insikterna, både ur konsument- och företagsperspektiv.

De 5 mest intressanta medietrenderna 2018

1. Mediebolag skiftar mot mer kvalitativt innehåll och fler betalväggar

Trots att digital reklam kvarstår som en av de viktigaste intäktskällorna för mediebolagen, inser fler och fler att det inte är tillräckligt för att kunna upprätthålla förstaklassig journalistik. Det råder en trend i branschen att få konsumenter att betala för digitala nyheter genom betalväggar, prenumerationer och premium-medlemskap. I årets rapport framgår det att svenska riks- och lokaltidningar är bland de främsta i världen på digitala prenumerationer. Idag betalar var fjärde svensk för någon form av tillgång till nyheter digitalt. Nationellt sett ökar digitala prenumerationer från föregående år. I mer fragmenterade marknader är det däremot fortfarande vanligt att erbjuda digitala nyheter utan kostnad.

2. Mobil nyhetskonsumtion ökar

Idag använder 3 av 4 svenskar mobilen för att konsumera nyheter, vilket gör mobilen den vanligaste plattformen för nyheter i Sverige. Enligt rapporten menar 12 procent av de tillfrågade svenskarna att de använder mobilen som huvudsaklig källa för att läsa nyheter, vilket placerar Sverige på en tredjeplats i världen i frågan.

3. Fler och fler läser alternativa politiskt vinklade nyhetssidor 

De senaste åren har antalet alternativa nyhetssidor ökat kraftigt. De kännetecknas av att vara populistiska och partiska, ofta med en politisk eller ideologisk agenda. Reuters senaste siffror visar att den högerpopulistiska nyhetssajten Fria Tider idag har fler läsare än Dagens Industri. 11 procent av de tillfrågade besöker Fria Tider på veckobasis, medan 9 procent besöker di.se varje vecka. Förutom Fria Tider, är det ytterligare fem alternativa nyhetssidor som når över 5 procent av svenska befolkningen varje vecka. Det ligger en problematik i att det bland alternativa nyhetssidor förekommer medvetna konstruktioner av nyheter som kan vara delvis eller helt felaktiga.

4. Användningen av sociala medier som nyhetskälla har minskat

Sociala medier som nyhetskälla har länge varit en branschgren med god tillväxt, men nu vänder trenden. I USA är användandet av sociala medier som nyhetskälla nere med 6 procent. Detta kan huvudsakligen tillskrivas Facebooks nedgång som plattform för upptäckt, publicering och delning av nyheter.

5. Vilken nivå av “news literacy” du har avgör vilka medier du konsumerar nyheter från

I Reuters rapport mäter man för första gången nyhetsförståelse (news literacy). Individer med en hög nivå av nyhetsförståelse tenderar att föredra traditionella tryckta tidningar över TV. Samma grupp använder sociala medier som nyhetskälla på ett annorlunda sätt från den breda majoriteten i den mån att gruppen förhåller sig mer kritiskt till länkar och konsumerar nyheter med en mer kräsen inställning än resterande respondenter. Gruppen med hög nyhetsförståelse anser även att nyhetsvarumärket, rubriken och personen som delar nyheten är viktiga faktorer för att avgöra om nyheten är intressant.

Hela rapporten kan läsas här.

Back to news