fbpx

Så når du genom bruset med din AI-story

Artificiell intelligens, eller AI, har seglat upp som samtalsämnet på allas läppar, och en snabb teknikutveckling har öppnat upp för många faktiska användningsområden. Dels handlar det om att den artificiella intelligensen får oss att reflektera över rent filosofiska frågor, dels handlar det om att tekniken letat sig in i vår vardag på ett sätt som gör att alltfler har en relation till den. Av samma anledning blir de gängse uppfattningarna om vad AI är och kan göra också starkt färgade av konsumentlösningar som Google Assistant, Amazon Alexa och Apples Siri.

Allt detta förstärker utmaningen för företag som utvecklar AI och som måste förklara vad just I:et, det intelligenta i AI, står för.

Här är fem råd som hjälper dig att differentiera er AI-kommunikation:

1. Definiera vad det faktiskt är du menar med ”AI”

Är det en lösning som baseras på maskininlärning, djupinlärning, avancerade chattgränssnitt, autonoma system eller rör det sig kanske om mönsterigenkänning? Tittar vi på Gartners hypekurva över AI 2019, inkluderar de nästan 40 olika begrepp och områden som alla kan sägas utgöra AI – och som alla placerar sig på olika mognads- och intressenivåer på marknaden.

Utan tydliga definitioner riskerar begreppet att urvattnas. Vi känner alla till historien om vargen som kommer – ropar du samma fras tillräckligt många gånger slutar folk att lyssna. Ha det i åtanke när du formulerar berättelser om ditt företag och ert arbete med AI.

2. Prata mindre om produkten och mer om affärsnyttan

Det här rådet är inte specifikt för just AI-lösningar utan präglar teknikområdet i stort. Nya lösningar släpps i en accelererande takt och det kan som köpare vara svårt att navigera i AI-landskapet. Haloeffekter kring branschen gör det svårt att särskilja löften och hype från faktisk affärsnytta.

Beslutsfattarna startar inte med att tänka ut vilken produkt de vill köpa, utan vilken affärsutmaning de vill lösa. När alla avdelningar genomsyras av digitaliseringsbehov är CIO:n eller CTO:n inte längre alltid de självklara köparna. Här handlar det om att bygga narrativet kring er lösning med hjälp av referenscase och berättelser från andra kunder som redan påbörjat sin AI-resa.

3. Använd metaforer och exempel från andra områden

Det gör inte bara produkten mer lättförståelig utan också mer minnesvärd och relaterbar. Det är ingen slump att hjärnan länge varit förebild i utformandet av AI-system, neurala nätverk och maskininlärning – en liknelse som kan byggas ut till att också förklara hur det centrala nervsystemet hänger ihop med hela företagskroppen.

AI-bolaget IPsoft använder detta exempel, vars ”digital kollega”, Amelia, också observerar, lär sig och utvecklar sina färdigheter över tid, precis som vi människor gör. Här har man jobbat med personifiering och särskiljer sig från andra artificiella lösningar genom att vara just mindre artificiell, för att istället bygga sin lösning mer på emotionell intelligens – både rent tekniskt och kommunikativt.

4. Våga ta dig an de stora frågorna – även om de känns kontroversiella och skrämmande

AI-området kryllar av etiska dilemman. Det är i sig inget nytt fenomen att teknik väcker filosofiska och moraliska frågetecken. Idag utgör tekniken en större del av våra liv än någonsin tidigare. I vissa fall är vi redan mer eller mindre beroende av lösningar som förlitar sig på AI. Samtidigt vet vi ännu inte om eller när generell AI – alltså självmedveten AI – uppstår. Systemen är på många vis redan bättre problemlösare än oss, men intelligensen ter sig på andra sätt än de mänskliga.

Er roll som företag blir att förklara på vilka sätt ni existerar och bidrar till i denna samhällsutveckling. Det handlar till exempel om att vara beredda på att svara på kritiska frågor, som om er teknik gör mänsklig arbetskraft överflödig. Ni behöver inte ta på er någon semipolitisk ledartröja, det gör redan Google, Amazon och Facebook med stark bandbredd när de driver dessa frågor, men ni bör däremot ha tydliga och väl förberedda svar på hur och varför ni stöder en hållbar AI-utveckling.

5. Underskatta inte din målgrupp

AI-hypen har väckt intresse för ämnet hos många företag och teknikintressenter – inklusive media – vilket resulterar i att människor blir alltmer pålästa och duktiga på att urskilja nyanserna mellan fina marknadsföringsord och faktiska lösningar. Att förenkla för mycket riskerar att få dina lösningar att se mindre avancerade ut än vad de är.


2019-08-20
Elin Sivard | PR-konsult

Back to news